استاندار چهارمحال و بختیاری: ۳۵ روز برای جذب اعتبارات سال قبل فرصت داریم


شهرکرد_ ایرنا_ استاندار چهارمحال و بختیاری با گرامی‌داشت سالروز ورود سرافرازانه آزادگان گفت: تنها ۳۵ روز برای جذب باقی‌مانده اعتبارات سال ۱۴۰۱ استان فرصت هست و دستگاه ها به جذب اعتبارات خود اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201439/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84