استاندار گلستان: خشک شدن خلیج گرگان دغدغه ملی است


گرگان – ایرنا – استاندار گلستان گفت: بحران خشک شدن خلیج گرگان باید همچون بحران دریاچه ارومیه یه دغدغه ملی تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132648/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA