استاندار گیلان به عیادت مادر سه شهید رفت


رشت – ایرنا – استاندار گیلان عصر امروز یکشنبه با حضور در منزل شهیدان محمد، قدرت اله و محمود یوسفی از مادر بزرگوار این شهدای دفاع مقدس عیادت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973910/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA