استاندار یزد: به بهترین نحو ممکن از مهمانان نوروزی پذیرایی ‌می‌کنیم


ایرنا – یزد- استاندار یزد با بیان اینکه به بهترین نحو ممکن از مهمانان نوروزی پذیرایی ‌می‌کنیم، گفت: این استان، بهترین میزبان برای مهمانان نوروزی است و خوش آمدگویی و اسکان، نوروز بدون فوتی و نشاط مومنانه، سه رویکرد بسیار مهم در برنامه ریزی های استان برای این ایام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062414/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85