استاندار: یکهزار واحد مسکونی هفته دولت در قم تحویل مردم می شود


قم – ایرنا – استاندار قم گفت: ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی، ۲۰۰ واحد مسکونی در سلفچگان و ۵۰۰ واحد مسکونی در پروژه‌های زیتون توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آماده شده که هفته دولت امسال تحویل مردم استان می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178758/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF