استان گلستان می‌تواند مقصد گردشگری سلامت کشور باشد


گنبدکاووس_ایرنا_مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: ایران به دلیل‌ هزینه‌های درمان ارزان، پیشرفت‌های پزشکی و تکنولوژی پزشکی یکی از کشورهای مقصد «گردشگری سلامت» است و گلستان با ۳ مرکز پزشکی هسته‌ای، بیش از ۱۵۰ نفر فوق‌تخصص، ۱۹۰ پزشک متخصص و ۲۶ بیمارستان در جذب گردشگر سلامت می‌تواند موثر باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010369/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF