استرالیا سامانه هیمارس از آمریکا خریداری می‌کند


تهران- ایرنا- استرالیا پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد برای تقویت توان دفاعی خود با اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار بودجه ، تسلیحات پیشرفته از جمله سامانه هیمارس آمریکا خریداری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989631/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF