استفاده اوکراین از سامانه ضدهوایی «اونجر» آمریکا


تهران- ایرنا- «سرگئی نایف» فرمانده نیروهای مسلح مشترک اوکراین چهارشنبه شب اعلام کرد، سامانه ضد هوایی «اونجر» آمریکا به خدمت نیروهای مسلح این کشور درآمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075032/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7