استقبال بایدن از افزایش بودجه نظامی ژاپن


نیویورک – ایرنا- جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به وقت محلی در کاخ سفید  با استقبال از فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن گفت که آمریکا به صورت جدی به اتحاد خود با ژاپن متعهد است و در عین حال از افزایش تاریخی بودجه نظامی  ژاپن استقبال می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997813/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86