استمرار انقلاب اسلامی نیازمند شناخت و معرفی امام خمینی(ره) است


قم – ایرنا – رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: اگر بخواهیم انقلاب بماند و استمرار پیدا کند باید امام خمینی و افکار او را بشناسیم. ما طلبه‌ها باید با مبانی علمی ‌امام زیاد آشنا شویم، که خود بحث مفصلی دارد. من اگر جای مسئولان حوزه بودم از اول خرداد هر شب یک عنوان از مبانی امام را مطرح می‌کردم تا در حوزه رواج پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130463/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA