اصولی: اولویت فدراسیون انتخاب بهترین گزینه با بالاترین میزان خروجی است


تهران- ایرنا- سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: برای انتخاب سرمربی تیم ملی به دنبال بهترین گزینه با بالاترین میزان خروجی هستیم و هدف ما در هیات رئیسه این است که با دقت و سرعت عمل در این خصوص به جمع‌بندی نهایی برسیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990875/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86