اطلاعیه فدراسیون جهانی درباره «فریز شدن» امتیازات ایران در رنکینگ جهانی


تهران- ایرنا- فدراسیون جهانی والیبال(FIVB) درخصوص فریز شدن امتیازات ایران در رنکینگ این نهاد اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162030/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF