اظهارات بن سلمان درباره ایران و پرونده هسته ای


تهران-ایرنا- محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بر اهمیت پایبندی ایران به قوانین بین المللی در خصوص برنامه هسته ای تاکید و همچنین خواستار پایبندی تهران بر اصل حسن همجواری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965524/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C