اعتبار پروژه های برق قزوین بیش از 511 میلیارد ریال بود


قزوین- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: 187 پروژه برقی استان که امسال و در هفته دولت شاهد بهره برداری از آنها بودیم بالغ بر 511 میلیارد و 920 میلیون ریال بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213825/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-511-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF