اعتراضات اجاره‌ای اروپا/ ضد انقلاب قافیه را باخت


لندن – ایرنا – بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که به رغم القای رسانه‌های معاند فارسی زبان درباره مشارکت گسترده تجمع ضد انقلاب در اروپا، اما عدم استقبال ایرانیان، حضور عناصر اجاره‌ای و تحرکات گروه‌های تجزیه طلب نشانگر شکست مفتضحانه پروژه دشمنان ایران اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920522/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA