اعضای هیات اجرایی حوزه انتخابیه دهلران انتخاب شدند


ایلام – ایرنا – فرماندار ویژه شهرستان دهلران از انتخابات اعضای هیات اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249455/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF