اعلام جنگ مارتینز علیه امباپه/ پاس گل فیفا به هواداران آرژانتین


تهران- ایرنا- بسته جام جهانی در ۲۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ به بُرد کرواسی در ماراتن رده‌بندی، اعلام جنگ مارتینز علیه امباپه ، اظهار نظر اسکالونی و دشان قبل از فینال بزرگ و اخبار جذاب دیگر جام جهانی پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972991/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86