اف‌بی‌آی: افشاگر اسناد محرمانه آمریکا دستگیر شد/پنتاگون:اقدام عمدی مجرمانه بود


نیویورک – ایرنا- اف بی آی اعلام کرد که افشاگر اسناد محرمانه آمریکا را دستگیر کرد و همزمان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) افشای این اسناد را اقدام عمدی مجرمانه خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081987/%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85