افتتاح نمایشگاه بین‌المللی CIFIT چین با حضور مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران


تهران- ایرنا- بیست و سومین نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت (CIFIT) چین با حضور مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در کنار بیش از ۱۰۰ کشور و پنج هزار شرکت از کشورهای جهان به صورت رسمی آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222812/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-CIFIT-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C