افزایش سرعت باد و کاهش موقت کیفیت هوا برای البرز پیش بینی می شود

میزان بارش های سال زراعی جاری در استان البرز ۲۹۹ میلی متر بوده که نسبت به بلندمدت حدود ۳۸ درصد کاهش نشان می دهد .

میانگین بارندگی سالانه البرز در بلندمدت بالای ۴۰۰ میلی متر است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84879284/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C

وی بیان داشت : در طول هفته جاری شاهد افزایش ابر در استان البرز خواهیم بود ، همچنین دمای هوای البرز بین ۱۸ تا ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر تا پایان هفته جاری در نوسان خواهد بود.

آرش بهاروند احمدی روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت :  تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن تا پایان هفته افزایش سرعت باد ، افزایش غبار و کاهش موقت کیفیت هوا مورد انتظار می باشد.