افزایش چشمگیر ارزش سهام شرکت‌های نظامی آمریکا پس از طوفان الاقصی


تهران- ایرنا- آغاز جنگ دیگری در جهان و افزایش چشمگیر ارزش سهام شرکت‌های نظامی آمریکا بار دیگر مساله بهره‌بردای سیستم نظامی ایالات متحده را از بحران‌ها در سراسر جهان، مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261161/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C