افزون بر ۵۶ هزار شغل طی ۲ سال اخیر در گیلان ایجاد شد


رشت _ ایرنا _ استاندار گیلان گفت: در ۲ سال اخیر با شروع به کار دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در استان برای افزون بر ۵۶ هزار نفر، شغل ایجاد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216221/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B5%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF