اقبالی: توافق کوتاه‌مدت قلعه‌نویی با فدراسیون اشتباه است


تهران- ایرنا- مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به وضعیت و شرایط تیم امید گفت: با روندی که در پیش گرفته‌ایم نمی‌توان و نباید به این تیم امید داشت چرا که برای متولیان امر اهمیتی نداشته و روند درستی را هم در پیش نگرفته‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100645/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA