الحشد الشعبی مسئولیت ویژه در تامین امنیت کربلای معلی و نجف اشرف دارد + فیلم


تهران – ایرنا- فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق از ماموریت و مسئولیت ویژه نیروهای این سازمان در تامین امنیت استان کربلای معلی و محور جنوبی به سمت شهر نجف اشرف دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210637/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81