السودانی: عراق به برنامه‌های اصلاحی خود ادامه خواهد داد


بغداد – ایرنا – نخست وزیر عراق در دیدار با سفیر آمریکا تاکید کرد که بغداد به برنامه های اصلاحی خود در همه سطوح ادامه خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197771/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF