المقداد: در حال تکمیل مقدمات بازگشایی سفارت سوریه در تونس هستیم


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه سوریه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای تونسی خود از تکمیل مقدمات بازگشایی سفارت دمشق در این کشور و تعیین سفیر آن در آینده نزدیک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168176/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85