امارات و مالزی قرارداد اکتشاف نفت امضا کردند


تهران- ایرنا- شرکت ملی نفت امارات (ادنوک) و مالزی (پتروناس) در حضور رهبران دو کشور در ابوظبی قرارداد اکتشاف نفت غیر متعارف امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962360/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF