امارات یک تبعه صهیونیست متهم به اعدام را آزاد کرد


تهران-ایرنا- منابع صهیونیستی شنبه شب گزارش دادند که پادرمیانی “اسحاق هرتزوگ” رئیس رژیم صهیونیستی موجب شد که محمد بن زاید حاکم امارات، یک زن اسرائیلی متهم به اعدام را آزاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066196/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF