امام جمعه اردبیل: بصیرت سیاسی لازمه دانش‌آموزان آرمانی است


اردبیل – ایرنا – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: حرکت نکردن در مسیر علم و از بین رفتن تمامیت ارضی کشور توسط حکام در طول تاریخ، ضربه‌های زیادی به ایران وارد کرده است و امروز دانش آموز آرمانی باید از بصیرت سیاسی برای تحلیل وقایع و شناخت مسیر روشن برخوردار باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146464/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA