امام جمعه اهواز: درصورت مدیریت فضای مجازی شاهد حوادث اخیر نبودیم


اهواز – ایرنا – نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز با اشاره به تاثیرات مخرب فضای مجازی در امنیت اجتماعی گفت: اگر فضای مجازی در سال‌های اخیر مدیریت می‌شد شاهد حوادث اخیر نبودیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971780/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85