امام جمعه بوشهر: مقاومت جوهره بقا در برابر هجمه دشمن است

صفایی بوشهری گفت: زنان لرده در شکست نیروهای انگلیسی ثابت کردند ایرانی زیر سلطه نمی‌رود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری روز شنبه در همایش ۲ روزه نقش زنان ایران در مبارزات ضد استعماری افزود: برگ‌های زرینی از مقاومت در استان دارالحماسه بوشهر رقم خورده که مبارزات ضد استعماری زنان لَردِه دشتستان در مقابل متجاوزان انگلیسی یکی از این حماسه‌های با شکوه است که لرزه بر اندام بریتانیا انداخت.

وی تاکید کرد: امروز نیز زنان ایران اسلامی و استان بوشهر در تمام عرصه‌های فرهنگی، دیانت، ایمان، سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، اجتماعی، تربیت فرزند، شرافت و عزت سربلند و سرآمد بانوان جهان هستند.

صفایی بوشهری اضافه کرد: زنان لرده نگینی از گوهرهای گرانبهای جمعیت زنان هستند که با اسلحه‌های ابتدایی خود در مقابل قشون انگلیس ایستاده و در تاریخ ماندگار شده اند با این توصیف زنان لرده دشتستان دلیرانی هستند که نگین حلقه مقاومت لقب گرفته اند.

صفایی بوشهری ادامه داد: در سال ۱۲۹۷ قشون انگلیسی در حمله به اردوگاه خط مقاومت پشت کوه‌های منطقه گیسکان دشتستان، با ساکنان روستای لرده که ۱۲ زن و مرد بودند مواجه شدند.

وی اضافه کرد: تاریخ ایران مملو از شکوه استقلال طلبی است و اوج آن پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و ادامه آن به رهبری مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای است.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: هنگامی که اندیشه غربگرایی رواج داشت و بسیاری افراد در سفارتخانه‌های غربی تهاجم فرهنگی را ترویج می‌کردند، زنان لرده برخاستند و در عمل نشان دادند که ایران و ایرانی توان مقابله با استعمار و استکبار را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933523/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی ادامه داد: قشون انگلیسی در این منطقه با حماسه ساکنان منطقه لرده  دشتستان متوقف شد و مردان و زنان لرده چنان حماسه‌ای خلق کردند که توانستند ۳۰۰ متجاوز انگلیسی را به هلاکت برسانند و تعدادی هم مجروح کنند که پس از آن دستور عقب‌نشینی انگلیسی‌ها صادر و این روز در تاریخ استان بوشهر ماندگار شد.

وی با اشاره به حماسه آفرینی زنان لرده  بیان کرد: بعد از شهادت رئیسعلی دلواری در ۱۲ شهریور سال ۱۲۹۴ به دست مزدوران انگلستان، استعمار پیر انگلیس با اندیشه استقرار در خطه جنوب وارد دشتستان شد و علمای بزرگ حکم به وجوب برای ایجاد خط مقاومت در دفاع سخت و نرم فرهنگی صادر کردند.

صفایی بوشهری گفت: زنان ایرانی نماد مقاومت، دیانت، شرافت، مدیریت خانه و خانواده، تربیت انسان‌های بزرگ و پیشرفت و آبادانی هستند و زنان استان بوشهر در منطقه لرده دشتستان اوج مقاومت و عزت زن ایرانی است که ابرقدرت آن زمان انگلیس را از پای درآوردند.