امام جمعه تبریز: پژوهشگران، تمدن ایرانی و اسلامی را به جهانیان معرفی کنند


تبریز- ایرنا – امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه تمدن ایرانی اسلامی در دوران مختلف تاریخی در دنیا مطرح و شاخص بوده، گفت: پژوهشگران و محققان باید این تمدن را بیش از پیش به جهانیان معرفی کنند و در این زمینه بنیاد ایران‌شناسی می تواند نقش بسزایی ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175901/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86