امام جمعه موقت دزفول: انحراف برخی جوانان در اتفاقات اخیر، نداشتن سواد رسانه‌ای است


دزفول – ایرنا – امام جمعه موقت دزفول بر ضرورت فراگیری سواد رسانه‌ای در جامعه تاکید کرد و افزود: انحراف برخی جوانان در اتفاقات اخیر کشور، نداشتن سواد رسانه‌ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978055/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86