امام جمعه کرمانشاه: باید از منابع موقوفه برای احیای غدیر استفاده گسترده شود


کرمانشاه- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از غدیر به عنوان حیات دوباره اسلام یاد کرد و گفت: باید از منابع عظیم موقوفات که واقف برای احیای عید غدیر وقف کرده به شکل گسترده استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154358/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87