امام جمعه کرمانشاه: حفظ شعائر اسلامی بالاترین جهاد تبیین است


کرمانشاه- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از حفظ شعائر اسلامی به عنوان بالاترین برنامه جهاد تبیین یاد کرد و گفت: تربیت مردم بر مدار دین برنامه دین مببین اسلام در تراز جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186958/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA