امام جمعه کرمانشاه: پیشرفت فناوری هسته‌ای موجب تحسین و حیرت جهانیان شده است


کرمانشاه- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: با وجود تحریم‌های همه جانبه از سوی استکبار، حرکت بالنده کشور در پیشرفت فناوری هسته‌ای، موجب تحسین و حیرت جهانیان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142177/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86