امضای تفاهم‌نامه تولید دو اثر سینمایی و نگارش ۱۰ فیلمنامه


تهران- ایرنا- بنیاد سینمایی فارابی و موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی در نشستی با اهالی رسانه تفاهم نامه تولید دو فیلم سینمایی و نگارش ۱۰ فیلمنامه را امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138935/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87