امضای تفاهم‌نامه صادرات گاز روسیه به ایران

تفاهم‌نامه‌ انتقال گاز روسیه به ایران، ظهر چهارشنبه ( ۶ تیر ۱۴۰۳) با حضور «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری و «الکسی میلر» رئیس هیئت مدیره گاز پروم امضا شد .


منبع: https://www.irna.ir/photo/85520920/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86