انتقال زیاش به النصر نهایی شد؛ کاپیتان مراکش هم‌بازی جدید رونالدو


تهران- ایرنا- انتقال حکیم زیاش کایپتان تیم ملی فوتبال مراکش به النصر عربستان نهایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152379/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88