انسداد ۹۸۶ حلقه چاه آب غیر مجاز در استان تهران


تهران – ایرنا – معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: طی ۹ ماه امسال ۹۸۶ حلقه چاه آب غیرمجاز انسداد شد و از تخلیه سالانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۲ هزار مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در استان تهران جلوگیری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982757/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B8%DB%B6-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86