انصارالله: بستن حساب رسانه‌های یمنی برای خاموش کردن صدای حق است


تهران- ایرنا- مرکز رسانه‌ای جنبش انصارالله یمن بامداد چهارشنبه در واکنش به اقدام شرکت یوتیوب در مسدود کردن حساب تعدادی از رسانه‌های یمنی در این پلتفرم اعلام کرد که این اقدام برای خاموش کردن صدای حق و عدالت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187280/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA