انصارالله: مرحله جدید مقابله نظامی با عربستان کاملا متفاوت خواهد بود


تهران- ایرنا- محمد البخیتی از اعضای ارشد انصارالله یمن یکشنبه شب گفت: مرحله جدید مقابله نظامی با عربستان نسبت به گذشته کاملا مختلف خواهد بود، چرا که صنعا توان موشکی و هوایی خود را توسعه داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980537/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF