انفجار در پایگاه نظامیان ترکیه در سوریه


تهران-ایرنا-رسانه‌های عربی بامداد یکشنبه از شنیده شدن صدای انفجاری مهیبی در پایگاه نظامیان ترکیه در مرکز سوریه خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211504/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87