انفجار گاز شهری در اهواز سه مصدوم به همراه داشت


اهواز- ایرنا- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: انفجار گاز شهری در منطقه منبع آب اهواز سه مصدوم برجای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160251/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA