انگلیس: از حل و فصل سیاسی جنگ یمن از طریق مذاکره استقبال می‌کنیم


نیویورک – ایرنا- باربارا وود وارد سفیر و نماینده انگلیس در سازمان ملل اعلام کرد لندن از ادامه تلاش‌ها از طریق مذاکره جهت حل و فصل سیاسی  جنگ در یمن  استقبال می‌کند و بر لزوم گفت‌وگو برای  گردهم آوردن  همه  طرف‌های یمنی تاکید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058663/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85