اهدای جسد برای استمرار حیات / ادامه کار سایت یوزهای توران


تهران -ایرنا- بسته اخبار اجتماعی ایرنا در سی امین روز از مهر به اهدای جسد،تشکیل پرونده کیفری رسیدگی به جرایم سران صهیونیستی، ورود ۲۵ هزار معلم جدید به کلاس‌های درس، کاهش ابتلا به هپاتیت، صدور احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، ۴۵ میلیون ایرانی زیر چتر بیمه سلامت و ادامه کار سایت یوزهای توران پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85266418/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86