اهدا عضو نوجوان گیلانی به ۲ بیمار زندگی دوباره بخشید


رشت – ایرنا – مسئول واحد فراهم‌آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: بیست و نهمین پیوند اعضای بیمار مرگ مغزی امسال در این استان به ۲ بیمار نیازمند به پیوند زندگی دوباره بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964893/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF