اورژانس همدان نیازمند ۱۰۰ نیروی تکنسین است


همدان-ایرنا- رییس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اورژانس استان نیازمند ۱۰۰ نیروی تکنسین است که بزودی ۳۵ نفر از این تعداد جذب می شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223516/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA