اولین مناظره انتخاباتی جمهوری‌خواهان؛ غیبت ترامپ و پیشتازی کاندیدای جوان هندی تبار


نیویورک – ایرنا- در اولین مناظره حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده آمریکا و  در غیاب دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و یکی از کاندیداهای این حزب، “ویوک راماسوامی” تاجر هندی تبار، رهبری این مناظره انتخاباتی را برعهده داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209579/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C