اولین پرواز زائران حج تمتع سیستان و بلوچستان بامداد جمعه انجام می‌شود


زاهدان – ایرنا – نخستین گروه زائران حج تمتع سیستان و بلوچستان بامداد جمعه رهسپار کشور عربستان و سرزمین وحی می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141701/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85